Beste Prijsgarantie
 — 
Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Duurzaamheidsverklaring

Amsterdam, 2 april 2018

Duurzaamheidsverklaring

Naast de zorg voor onze gasten, proberen wij ook goed te zorgen voor de onze omgeving. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van Hotel Sebastians.

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als vanzelfsprekend.

 

Het beleid van Hotel Sebastians is:

  • het bewustmaken van alle medewerkers omtrent milieubelasting en erkenning geven aan de noodzaak van dit bewustzijn
  • het procesmatig doorvoeren van richtlijnen van werkzaamheden en scholing omtrent het milieubewustzijn van het personeel
  • het procesmatig doorvoeren van aanpassingen omtrent pand, omgeving en afvalverwerking
    op regelmatige basis controleren van relevante wetgeving, voorschriften en richtlijnen
  • het monitoren van wenselijke oplossingen en innovaties die minder milieubelastend zijn
  • het meten van vooruitgang en door jaarlijkse vaststelling van ‘punten van aandacht en verbetering’

Het management van Hotel Sebastians heeft de ambitie koploper te zijn m.b.t. duurzaamheid en zorg voor mens en milieu. De zorg voor het milieu is structureel onderdeel van onze bedrijfsdoelstellingen en wij dragen als directie de verantwoordelijkheid dat de benodigde routines en werkzaamheden uitgevoerd worden conform de vastgestelde procedures.

U kunt ons uitgebreide rapport inzien m.b.t. onze Green Key-status. Daarin kunt u zien dat wij voldoen aan de wettelijke milieuvoorschriften, hoe onze scholing voor onze medewerkers plaatsvindt en hoe onze milieuprestaties geregistreerd worden.

Met vriendelijke groet,

Directie van Hotel Sebastians

 

Sebastian's Hotel/Bar Amsterdam

Tripadvisor Travelers Choice 2020 best of the best Logo

 

 

Logo

Onze ongekende services

De filosofie draait om het bieden van uitstekende service door betrokken en gemotiveerd personeel.

Neem contact op